fbpx

Restaurant elke avond geopend vanaf 18.00 uur

Covid-19 Speciale Annuleringsverzekering

U vindt op deze pagina alle praktische informatie voor uw verblijf…!

Naar de camping komen

Q

Komen naar de camping

« Hier is hoe je op de camping komt…! »

Als u met de auto bent, kunt u het makkelijkst via de A42.

In de richting LYON – GENEVA: afslag 6 BALAN – DAGNEUX
In de richting van GENEVA – LYON afslag 7 PERUGE – MEXIMIEUX
Volg dan St Maurice de Gourdans naar het dorp en u vindt er borden die de camping aangeven.

Als u met het vliegtuig reist, ligt de luchthaven Lyon ST Exupéry op 25 km afstand (bij aankomst is het mogelijk om de camping te bereiken, een auto of een taxi te huren).

Als u met de trein reist, is het station van Meximieux 2 Avenue de Verdun, 01800 Meximieux op 12,5 km (bij uw aankomst taxichauffeur van St Maurice Mr CROST).

Als u met de fiets reist op de Via Rhôna :

Als u vanuit Lyon aankomt, moet u bij Jons de Via Rhôna verlaten en zich aansluiten bij Pollet, dan moet u bij Loyettes de Via Rhôna verlaten en zich aansluiten bij ST Maurice de Gourdans, in de tegenovergestelde richting. Op de camping profiteert u van een speciaal “Fiets”-tarief.

www.viarhona.com

11 chemin du stade 01800 St Maurice de Gourdans
Téléphone : 04 74 35 82 93

Latitude : 45.8116009
Longitude : 5.1858526

Plattegrond van de camping

Q

Plattegrond van de camping

« Om uw verblijf te vergemakkelijken, gebruikt u de plattegrond van de camping… ! »

Schema's en openingen

Q

Openingstijden en data

« Hier zijn de openingstijden en data …! »

Camping geopend van 04/01/2021 tot 30/11/2021

Receptie :

Periode van 04/01 tot 28/02
Maandag tot vrijdag 10.00-12.00 uur / 16.00-19.00 uur

Periode van 01/03 tot 31/05
Elke dag 10.00-12.00 uur / 15.00-19.30 uur

Periode van 01/06 tot 31/08
Elke dag 10u-12u30 / 14u30-19u30

Periode van 01/09 tot 31/10
Elke dag 10.00-12.00 uur / 15.00-19.30 uur

Periode van 01/11 tot 30/11
Maandag tot vrijdag 10.00-12.00 uur / 16.00-19.00 uur

Barrièreopening :
Van 01/03/2021 tot 30/10/2021 van 6:30 uur tot 22 uur

Avondrestaurant :
Van 01/06 tot 30/08 / Elke avond van 18u00 tot 22u

Ontbijtservice :
Van 01/07 tot 30/08 / Elke ochtend van 8.30 tot 10 uur
Verkoop van brood en gebak (reservering aanbevolen) / Elke ochtend van 8.00 tot 9.30 uur

Bar :
Van 01/06 tot 30/08 / Dagelijks van 16.00 tot 23.00 uur
(Behalve voor feesten en animaties)

Zwembad:
Van 01/06 tot 31/08 / Elke dag van 10 uur tot 20 uur

Verzekering en annulering

Q

Verzekering en annulering

« Je kunt je verblijf met een gerust hart boeken…! »

Op verzoek van veel klanten heb ik in 2019 besloten om een annuleringsverzekering af te sluiten op de camping CampezCouvert.

Met de Covid-crisis is het contract versterkt om uw verblijf te dekken.

Annuleringskosten, covide ziekte, tweewekelijks verblijf, assistentie, verblijfskosten bij tweewekelijks verblijf, repatriëring. Naast de historische garanties van het contract:

• Annulering van het verblijf
• Onderbreking van het verblijf
• Laattijdige aankomst
• Vervangend voertuig
• Een persoonlijk object vergeten in de verhuur

Campezcouvert voor de som van 3,5% van uw verblijf en een minimum van 1€ detail van het CGA.

Reglement van orde

Q

Procedureregels

« Hier zijn een paar regels van gezond verstand, zodat iedereen in alle rust kan genieten van zijn of haar verblijf…! »

I. – ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toelatings- en verblijfsvoorwaarden

Om de camping te mogen betreden, zich te vestigen of er te mogen verblijven, moet u toestemming hebben van de beheerder of zijn vertegenwoordiger. Deze laatste heeft de verplichting ervoor te zorgen dat de camping in goede orde en overzichtelijke staat wordt gehouden en dat de toepassing van het huidige reglement van orde wordt gerespecteerd.
Het feit dat u op de camping verblijft, houdt in dat u de bepalingen van dit reglement aanvaardt en dat u zich ertoe verbindt deze na te leven.
Niemand kan daar domicilie kiezen.

2. Politieformaliteiten

Minderjarigen die niet vergezeld zijn van hun ouders worden niet toegelaten.
In toepassing van artikel R. 611-35 van het Wetboek van Toegang en Verblijf van Vreemdelingen en het Asielrecht is de beheerder verplicht om bij aankomst een individueel politieformulier te laten invullen en ondertekenen door de cliënt met de buitenlandse nationaliteit. Het moet met name vermelden :
1° De achternaam en voornamen ;
2° Geboortedatum en -plaats;
3° Nationaliteit;
4° De gewone verblijfplaats.
Kinderen onder de 15 jaar kunnen worden opgenomen op de kaart van een van de ouders.

3. Installatie

De buitenaccommodatie en bijbehorende apparatuur moet op de aangegeven locatie worden geïnstalleerd volgens de instructies van de beheerder of aangewezen.

4. Receptie
Open:

04/01 – 28/02 : maandag tot vrijdag 10h – 12h ; 16h – 19h
01/03 – 31/05 : elke dag 10h – 12h ; 15h – 19h30
01/06 – 31/08 : elke dag 10h – 12h30 ; 14h30 – 19h30
01/09 – 31/10 : elke dag 10h – 12h ; 15h – 19h30
01/11 – 30/11 : maandag tot vrijdag 10h – 12h ; 16h – 19h

Barrièreopening
01/03 – 31/10 : 6h30 – 22h

Bij de receptie vindt u alle informatie over de diensten van de camping, informatie over eten en drinken, sportfaciliteiten, toeristische attracties in de omgeving en diverse adressen die nuttig kunnen zijn.
Een systeem voor het verzamelen en behandelen van klachten is beschikbaar voor de gasten.

5. Affichering

Dit reglement staat bij de ingang van de camping en bij de receptie. Ze worden gegeven aan elke gast die daarom vraagt.
Voor geclassificeerde campings wordt de classificatiecategorie met de vermelding toerisme of vrije tijd en het aantal toeristische of vrijetijdsplaatsen weergegeven.
De prijzen van de verschillende diensten worden aan de klanten meegedeeld volgens de voorwaarden die in opdracht van de minister die verantwoordelijk is voor het verbruik zijn vastgesteld en kunnen aan de receptie worden geraadpleegd.

6. Vertrekschema’s

Klanten worden uitgenodigd om de dag voor hun vertrek de receptie op de hoogte te stellen van hun vertrek. Klanten die van plan zijn te vertrekken voor de openingstijd van het opvangkantoor moeten de dag ervoor betalen voor hun verblijf.

7. Geluid en stilte

Gasten wordt gevraagd om lawaai en discussies die hun buren zouden kunnen storen te vermijden.
De geluidsapparatuur moet dienovereenkomstig worden aangepast. Deur- en koffersloten moeten zo onopvallend mogelijk zijn.
Honden en andere dieren mogen nooit op vrije voeten worden gelaten. Ze mogen niet op de camping worden achtergelaten, zelfs niet opgesloten, bij afwezigheid van hun meesters, die burgerlijk verantwoordelijk zijn voor hen.
De manager verzekert de rust van zijn klanten door tijden in te stellen waarin de stilte totaal moet zijn.

8. Bezoekers

Na toestemming van de beheerder of zijn vertegenwoordiger kunnen bezoekers worden toegelaten tot de camping onder de verantwoordelijkheid van de kampeerders die hen ontvangen.
De klant kan één of meer bezoekers ontvangen bij de receptie. De diensten en voorzieningen van de campings zijn toegankelijk voor bezoekers. Voor het gebruik van deze faciliteiten kan echter een vergoeding worden gevraagd, die bij de ingang van de camping en bij de receptie moet worden opgehangen.
Auto’s van bezoekers zijn niet toegestaan op de camping.

9. Voertuigverkeer en parkeren

Binnen de camping moeten de voertuigen met een snelheidslimiet van 10 km/u rijden.
Het verkeer is toegestaan van 6.30 tot 22.00 uur.
Alleen voertuigen van kampeerders die op de camping verblijven, mogen op de camping rijden. Het is ten strengste verboden te parkeren op de plaatsen die gewoonlijk door de accommodaties worden bezet, tenzij hiervoor een parkeerplaats is voorzien. Het parkeren mag het verkeer niet hinderen of verhinderen dat nieuwkomers zich vestigen

10. Onderhoud en uiterlijk van de voorzieningen

Iedereen is verplicht zich te onthouden van elke handeling die de netheid, de hygiëne en het uiterlijk van de camping en zijn voorzieningen, met name de sanitaire voorzieningen, zou kunnen schaden.
Het is verboden om afvalwater op de grond of in de goten te gooien.
Gasten dienen het afvalwater te legen in de daarvoor bestemde voorzieningen.
Huishoudelijk afval, vuilnis van welke aard dan ook, papieren, moeten in de vuilnisbakken worden gedeponeerd.
Het is ten strengste verboden om zich buiten de daarvoor bestemde bakken te wassen.
De kleren worden, indien nodig, gedroogd in de gemeenschappelijke droger. Het wordt echter getolereerd tot 10 uur in de buurt van de accommodatie, op voorwaarde dat het discreet is en de buren niet stoort. Het mag nooit van bomen worden gemaakt.
Aanplantingen en bloemdecoraties moeten worden gerespecteerd. Het is verboden om spijkers in de bomen te slaan, om takken te knippen, om plantages te maken.
Het is niet toegestaan om het terrein van een installatie met persoonlijke middelen af te bakenen, noch om in de grond te graven.
Elk herstel van schade aan de vegetatie, de hekken, het terrein of de campingvoorzieningen is voor rekening van de dader.
De kampeerplaats die tijdens het verblijf wordt gebruikt, moet worden onderhouden in de staat waarin de kampeerder deze heeft aangetroffen toen hij het terrein betrad.

11. Beveiliging

a) Brand.
Open vuur (hout, kolen, enz.) is ten strengste verboden. De kachels moeten in goede staat worden gehouden en mogen niet in gevaarlijke omstandigheden worden gebruikt.
In geval van brand dient u het management onmiddellijk op de hoogte te stellen. Indien nodig kunnen er brandblussers worden gebruikt.
Een EHBO-kit is verkrijgbaar bij de receptie.

b) Diefstal.
De directie is verantwoordelijk voor de voorwerpen die op het kantoor worden gedeponeerd en heeft een algemene verplichting om toezicht te houden op de camping. De kampeerder blijft verantwoordelijk voor zijn eigen voorzieningen en moet de aanwezigheid van een verdacht persoon melden bij de beheerder. Gasten worden uitgenodigd om de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om hun uitrusting te beschermen.

12. Spelletjes

Er mogen geen gewelddadige of storende spelen worden georganiseerd in de buurt van de voorzieningen.
De vergaderzaal mag niet worden gebruikt voor bewegende spellen.
Kinderen moeten altijd onder toezicht van hun ouders staan.

13. Dode garage

Onbezette apparatuur mag alleen op het terrein worden achtergelaten, na overleg met de directie en alleen op de aangegeven locatie. Deze dienst kan worden betaald.

14. Schending van het reglement voor de procesvoering

Indien een bewoner het verblijf van andere gebruikers verstoort of de bepalingen van dit huishoudelijk reglement niet naleeft, kan de beheerder of zijn vertegenwoordiger, indien hij dit nodig acht, deze mondeling of schriftelijk in gebreke stellen om de verstoringen te staken.
In geval van ernstige of herhaaldelijke overtreding van het huishoudelijk reglement en na ingebrekestelling door de beheerder om zich eraan te houden, kan de beheerder het contract opzeggen.
In geval van een strafbaar feit kan de manager de politie inschakelen.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Q

Algemene verkoopsvoorwaarden

« Hier zijn onze algemene verkoopsvoorwaarden… »

Algemene verkoopsvoorwaarden Camping Les Plages de l’Ain

De gepubliceerde tarieven, inclusief belastingen en diensten, zijn van toepassing voor het lopende seizoen. De gepubliceerde tarieven hebben geen contractuele waarde en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De contractuele prijs is de prijs die is vastgesteld op het moment van de definitieve boeking. Bij verhuur is de prijs inclusief de volledige uitrusting volgens inventaris, gas, water en elektriciteit. Van 1/10 tot 1/04 wordt het elektriciteitsverbruik gefactureerd tegen het huidige tarief.

RESERVERING Het contract wordt van kracht vanaf de definitieve reservering. De reservering is definitief vanaf de ontvangst van een aanbetaling op de prijs van het verblijf. De aankomst is gepland tussen 16.00 en 19.00 uur en de stacaravan moet voor 10.00 uur op de dag van vertrek worden verlaten. De kampeerplaatsen moeten voor 12.00 uur ‘s middags worden verlaten, anders wordt het bedrag van een extra dag in rekening gebracht.

Voor de huur van een stacaravan wordt aan het begin van het verblijf een borgsom van 500 € gevraagd. Deze borg omvat de ontbrekende of beschadigde apparatuur. Eventuele schade zal worden ingehouden op deze storting volgens de schatting van de reparatie of vernieuwing, waaraan de arbeid zal worden toegevoegd. De schoonmaak aan het einde van het verblijf is niet inbegrepen in de huurprijs, er wordt ook een borg van 55€ gevraagd bij aankomst. Wij herinneren u eraan dat alleen de persoon die verantwoordelijk is voor de inventaris op de dag van uw vertrek in staat is om de staat van netheid van uw huuraccommodatie te beoordelen. De borgsom wordt vernietigd nadat de huur is gecontroleerd door de schoonmaakdienst.

BETALINGSVOORWAARDEN Voor kale standplaatsen en stacaravans moet een aanbetaling van 25% van de totale prijs worden gedaan op het moment van de reservering. Het saldo moet uiterlijk 14 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf worden betaald. In geval van reservering 14 dagen voor de datum van het begin van het verblijf is de totale prijs van het verblijf te betalen op het moment van reservering. Bij gebrek aan volledige betaling 14 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf, behoudt de Camping les plages de l’Ain zich het recht voor om de reservering als geannuleerd te beschouwen met de in de onderstaande paragraaf vermelde gevolgen.

MODIFICATIES De huurder dient alleen eventuele wijzigingen met betrekking tot zijn verblijf per post te melden.

ANNULERING Alle huurprijzen zijn nominatief en kunnen in geen geval worden overgedragen of onderverhuurd. De huur wordt pas definitief met onze instemming, en vanaf de definitieve reservering.
Onze “Terugbetalingsgarantie” is geldig in de volgende gevallen en dit voor elk verblijf tot 31/10/2021

– Als klanten niet in staat zijn de huurlocatie te bereiken (bijvoorbeeld: opsluiting, reisverbod, sluiting van de grens).

– Indien de accommodatieverschaffer verplicht is om afstand te doen van de vakantieverhuur als gevolg van een beslissing van de bevoegde overheidsinstanties (bijv. sanitaire voorzieningen, huurverbod, sluiting van het etablissement).

Let op: Deze garantie is niet van toepassing op de volgende andere redenen voor annulering: gesloten restaurants, avondklok, persoonlijke zorgen, ziekte van de klant (inclusief covid).
In geval van annulering 30 dagen voor aankomst wordt het totale bedrag van het verblijf terugbetaald.
Bij annulering binnen 30 dagen na aankomst wordt u een voucher voor 18 maanden aangeboden. Dit zal worden terugbetaald indien het niet wordt gebruikt na 18 maanden.
Een annuleringsverzekering wordt voorgesteld die een groot deel van de risico’s van annulering van het verblijf en de gevallen COVID 19 dekt, evenals het toezicht op de repatriëring… contractueel document dat moet worden geraadpleegd.

INTERIEUR REGLEMENT De kampeerders zijn verplicht zich te houden aan het interne reglement dat verkrijgbaar is bij de receptie en dat buiten de receptie van de camping wordt gepost. Dieren die aan de lijn worden gehouden, worden in onze vestiging geaccepteerd tegen een toeslag. Alle bezoekers die niet bij het verblijf zijn inbegrepen, moeten zich bij de receptie melden en hun bezoekrechten betalen.

VERANTWOORDELIJKHEID De verantwoordelijkheid van Camping les Plages de l’Ain binnen de grenzen van haar wettelijke verantwoordelijkheid, is niet betrokken bij : Diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook, tijdens of na een verblijf. Ongeluk op de camping met de spelen en de uitrusting die ter beschikking van de gezinnen wordt gesteld. Uitval of uitschakeling van technische apparatuur. De camping behoudt zich het recht voor om het ontwerp en de indeling van de camping te wijzigen. Zij is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt of geleden door voertuigen van kampeerders die op de camping en op de parkeerplaats van de camping geparkeerd staan of in omloop zijn. Alle klachten over de voorwaarden van het verblijf moeten ter plaatse bij de directie van de camping worden ingediend om een onmiddellijke oplossing te vinden.

In geval van betwisting is alleen de Franse versie van dit document authentiek. De bevoegde jurisdictie is die van de rechtbanken van Bourg en Bresse (Ain).

Overeenkomstig de artikelen L152-1 tot en met L.152-5 van het Consumentenwetboek heeft elke consument het recht om zich gratis te wenden tot een consumentenbemiddelaar voor de minnelijke schikking van een geschil tussen hem en een beroepsbeoefenaar. Daartoe garandeert Camping les Plages de l’Ain de consument een doeltreffend gebruik van een consumentenbemiddelingssysteem.
In geval van een geschil met onze vestiging, Camping les Plages de l’Ain, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

– Verzending van een brief per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de directeur van de camping les Plages de l’Ain, 11 chemin du stade, 01800 St Maurice de Gourdans.
– Het verzenden van een e-mail met een verzoek tot ontvangstbevestiging en het lezen van deze e-mail naar contact@campingain.fr.

Indien u niet tevreden bent met het antwoord, heeft u de mogelijkheid om de zaak door te verwijzen naar het Medicys Bemiddelingscentrum, na een periode van één maand volgend op de verzending van deze mail/e-mail. U moet een dossier online indienen op de volgende website www.medicys.fr of per post: Medicys – 73 Boulevard de Clichy – 75009 PARIS.

Wettelijke bepalingen

Q

Wettelijke bepalingen

« Hier zijn onze wettelijke mededelingen… »

Bedrijf: SAS Jeanlo
RCS Bourg en Bresse
801 202 771 00011
CEO : Jean Luc Baradel

Uitgeverij:
Camping Plages de l’Ain

Directeur van Publicatie
Jean-Luc Baradel

Foto’s:
Fotocredits ” Camping les plages de l’Ain ” met toestemming en deelname van haar klanten

Eigendom
Deze site is eigendom van de Site Editor, waarvan de hoofdzetel in Saint-Maurice-de-Gourdans (Frankrijk) is gevestigd. Het wordt ter beschikking gesteld van de gebruikers onder voorbehoud van hun onvoorwaardelijke aanvaarding van de hieronder vermelde voorwaarden en waarschuwingen.
De webmaster van de site is de heer Jean-Luc Baradel in zijn hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van de uitgever.

De gastheer van de site is het bedrijf Celeonet (uitbesteed door het bedrijf Alcimia).

Verantwoordelijkheid
De Site Publisher stelt alles in het werk om de nauwkeurigheid en actualisering van alle informatie die op zijn site wordt verstrekt en die rechtstreeks aan de site is gekoppeld, te waarborgen, maar kan niet garanderen dat de informatie die hij bevat volledig, nauwkeurig, nauwkeurig, volledig en vrij van eventuele fouten is.
De Site Publisher behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren of te wijzigen.
De Site Publisher wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die beschikbaar is op zijn “site” en het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie op deze site of die kan worden verkregen naar aanleiding van een vraag die via deze site wordt gesteld. De uitgever kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, die zou voortvloeien uit het gebruik van deze site of in verband met deze site. In het algemeen wijst de Site Editor alle verantwoordelijkheid af voor het gebruik dat van deze site zou kunnen worden gemaakt.
Elke poging om informatie over te dragen naar een site van een derde partij of om de informatie op deze site te wijzigen is verboden en kan leiden tot civiele of strafrechtelijke vervolging.
De Site Publisher kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor alle hypertext of enig ander computerelement dat direct of indirect vanaf de “site” wordt gebruikt, het bestaan van een link draagt geen verantwoordelijkheid over aan de Publisher. De Site Publisher geeft geen garantie en doet geen toezeggingen met betrekking tot sites van derden en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het is ten strengste verboden om een hyperlink naar de site te maken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Site Editor.
De Site Editor kan en garandeert niet dat de server die de “site” host vrij is van virussen en dat de bestanden die toegankelijk zijn door het downloaden van deze website of een andere site van derden vrij zijn van virussen of bedieningsfouten. Voor zover virussen via het internet kunnen worden overgedragen, raden wij de gebruikers aan de nodige maatregelen te nemen om hun computer te beschermen tegen elke vorm van indringing, tegen elk technisch probleem dat de onderdelen van de computer van de gebruiker of de gegevens die erop zouden kunnen worden opgeslagen, zou kunnen beschadigen. In ieder geval kan de Site Editor of een van zijn onderaannemers niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die zich kan voordoen tijdens het aansluiten en navigeren op de site.

Persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de “Informatica wet en vrijheid” van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, heeft u een recht van toegang, correctie of onderdrukking van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben door contact op te nemen met de Camping des Plages de l’Ain.
contact@camping-plage-ain.fr

Gegevensbescherming
Alle gegevens en informatie op deze site zijn beschermd door het auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten. De volledige of gedeeltelijke reproductie van de documenten op de “site” is uitsluitend toegestaan voor informatiedoeleinden voor persoonlijk en privégebruik; elke reproductie of elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en kan een inbreuk vormen die strafbaar is volgens de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété intellectuelle.
De databanken op deze site, waarvan de Site Publisher de producent is, worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 die de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de bescherming van databanken omzet in het wetboek van intellectuele eigendom.
Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld zonder medeweten van de gebruiker.

Beleid inzake vertrouwelijkheid van gegevens
Wat is een koekje?
Een cookie is een computerbestand dat wij naar uw computer sturen voor toekomstige referentie. Het kan een tijdelijke cookie zijn (die wordt gewist als de site wordt gesloten) of een blijvende cookie (die van de ene naar de andere sessie blijft staan). Cookies stellen ons in staat om u aanbiedingen te doen die zijn aangepast aan uw behoeften en om uw navigatie te verbeteren.

Koekjes gedeponeerd door Camping Plages de l’Ain. Camping Plages de l’Ain maakt gebruik van het deponeren en lezen van cookies om uw surfgedrag te analyseren en om ons in staat te stellen het publiek van onze website te meten met behulp van Google-tools in het bijzonder (Analytics, Adwords…).
Cookies die door derden worden geplaatst:
Wanneer u de site bezoekt, kunnen partnersites cookies op uw terminal plaatsen.
In het bijzonder wordt het volgende gebruikt:
– Het plaatsen en lezen van cookies om u in staat te stellen de inhoud van onze site te delen met andere mensen of om deze andere mensen op de hoogte te stellen van uw consultatie of mening (Twitter®, Facebook®…).
Uw opties: wissen, blokkeren.

De meeste browsers staan u toe om cookies te verwijderen en/of te weigeren om ze te accepteren. Hier is de link en hulp om ze in te stellen: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera.
Meer in het algemeen nodigen wij u ook uit om kennis te nemen van het cookiebeleid dat wordt toegepast door de verschillende sociale netwerken: Facebook, Twitter.

1. Verzamelen van informatie
Wij verzamelen informatie wanneer u zich op onze site registreert. De verzamelde informatie omvat uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en bericht.
Daarnaast ontvangen en registreren wij automatisch informatie van uw computer en browser, inclusief uw IP-adres en de pagina die u opvraagt.

2. Gebruik van informatie
Alle informatie die we van u verzamelen kan worden gebruikt voor : Voldoen aan uw individuele behoeften
Zorg voor gepersonaliseerde inhoud zoals een nieuwsbrief.
Verbeteren van onze website
Verbeter de klantenservice en uw ondersteuningsbehoeften
Contacteer u via e-mail
3. Bekendmaking aan derden
Wij zijn de enige eigenaren van de informatie die op deze site wordt verzameld. Uw persoonlijke informatie zal niet worden verkocht, uitgewisseld, overgedragen of aan een ander bedrijf worden gegeven om welke reden dan ook.

4. Bescherming van informatie
We implementeren verschillende veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen. We maken gebruik van de modernste codering om gevoelige informatie die online wordt verzonden te beschermen. We beschermen uw informatie ook offline. Alleen werknemers die een specifieke taak moeten uitvoeren (bijvoorbeeld het verzenden van een nieuwsbrief of het verlenen van klantenservice) krijgen toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. De computers en servers die worden gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan, bevinden zich in een volledig beveiligde omgeving.

5. Gebruiken we cookies?
Ja, onze cookies verbeteren de toegang tot onze site en identificeren terugkerende bezoekers. Daarnaast verbeteren onze cookies de gebruikerservaring door het volgen en richten van de interesses van de gebruiker. Dit gebruik van cookies is echter op geen enkele wijze gekoppeld aan enige persoonlijk identificeerbare informatie op onze site.

6. Uitschrijven
Wij gebruiken het door u opgegeven e-mailadres om u informatie, vacatures, incidenteel nieuws van de camping, etc. te sturen. Als u zich op enig moment wilt afmelden en geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u het contactformulier invullen en in het bericht aangeven dat u wilt dat wij uw gegevens uit onze databases verwijderen.

7. Toestemming
Door het juiste vakje aan te vinken onder elk formulier op deze site en door gebruik te maken van onze site, stemt u in met ons privacybeleid.

“Wettelijke bepalingen”:

“Hier zijn onze wettelijke mededelingen…

Bedrijf: SAS Jeanlo
RCS Bourg en Bresse
801 202 771 00011
CEO : Jean Luc Baradel

Uitgeverij:
Camping Plages de l’Ain

Directeur van Publicatie
Jean-Luc Baradel

Als u vragen heeft aarzel dan niet om contact met ons op te nemen

Sluit je nu bij ons aan op sociale netwerken

Facebook

Instagram

YouTube

Nuttige documenten

Info & reservering

Bekijk hier meer beoordelingen